De lerende organisatie en PLG

De lerende organisatie en PLG

“Leiders moeten anders leren denken: ze moeten leren dat de wereld niet zwart-wit is, maar grijswaarden leren zien. Als je leert omgaan met het feit dat er geen eenduidige, correcte antwoorden zijn, kun je beter met complexiteit omgaan.” 

Vernooij
In: Walburg (2019, p. 1)

Over de lerende organisatie

De lerende organisatie is in de afgelopen twee decennia een bekend begrip geworden, zowel in het onderwijs als ook in het bedrijfsleven en werd als eerst uitvoerig door bestsellerauteur Peter Senge beschreven. De lerende organisatie bestaat uit onderstaande vijf componenten:

  • persoonlijk meesterschap (kun je met je met jezelf werken? – zie ook onze coaching hiervoor);
  • het leren vanuit de juiste mentale modellen, of, moderner gezegd: het hebben van de juiste, groeigerichte, mindset;
  • het hebben van en werken vanuit een gezamenlijke visie;
  • het werken met samenwerkende teams;
  • vertrekkend vanuit de idee van systeemdenken – alles is onderling met elkaar verbonden en hangt dus met elkaar samen.
'Door Bos open, frisse mindset en heldere blik heeft hij mij en de organisatie op een heel andere manier laten zien. Dank daarvoor! Ook al tijdens de training staat hij open voor feedback, zowel op zijn werkwijze als op de inhoud.'
Marlene
Onderwijsadviseur

Het belang van de PLG in jouw (school)organisatie

Als leider van een organisatie wil je dat waarvoor je bent aangesteld zonder enige twijfel goed organiseren en (laten) uitvoeren. Dat is in feite ook je verantwoordelijkheid, toch? Als leider van een school ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het mogelijk wordt gemaakt dat er goed aan je leerlingen wordt lesgegeven, dat niemand in je omgeving iets tekort komt en dat je hierbinnen de hoogst mogelijke, beste, resultaten bereikt met de mensen op wie je invloed hebt. In verantwoordelijkheid zit het woord ‘antwoord’ verborgen. Maar wie heeft er het passende antwoord op de complexiteit van de onderwijspraktijk? Bestaat er (nog wel) één zo’n antwoord? Dat is de vraag waar we hierboven mee begonnen zijn. Vaak is er niet één passend antwoord; laat staan dat je als leider degene bent die dit antwoord kan geven. Interessanter is het om de juiste vragen op te roepen en elkaar te stellen en vanuit die vragen de verantwoordelijkheid te gaan verdelen binnen je team, door met elkaar hierover na te denken en hier een effectieve interventie of oplossing voor te gaan bedenken.
 

Want als de verantwoordelijkheid op schoolniveau gedragen wordt door de mensen die het antwoord in de praktijk ook met elkaar wáár mogen gaan maken, dan zou je gerust kunnen zeggen dat de organisatie (en dat is ook wetenschappelijk al dikwijls aangetoond) sterker wordt. De Professionele Leergemeenschap (PLG), een leerconstructie en organisatie-interventie waarbij er al lerende wordt gewerkt aan het laten groeien van de onderlinge samenwerking en de doelstellingen die er in de PLG worden gesteld, blijkt enorm effectief om de onderlinge relatie, ieders persoonlijke, professionele ontwikkeling en ieders groei te bevorderen en daarmee een fantastische manier om aan bovenstaande vijf componenten van de lerende organisatie te werken en zo een organisatie vol met lerende individuen te worden. 

Over de PLG

Het is niet lastig om alle positieve factoren en effecten van de PLG op te sommen, want die zijn er ook enorm veel, zeker als we in de literatuur hierop gaan nazoeken. Maar wie zoekt naar een kant-en-klaar model stelt zichzelf onbewust voor een grote uitdaging. Die zijn er niet altijd en die moeten ook worden ontwikkeld. Wij bieden wel een handige PLG-structuur waar de PLG-deelnemers uiteindelijk ook zelfstandig mee verder zouden kunnen! Onze structuur bestaat uit zowel een aantal afspraken die de groep van tevoren met elkaar heeft te maken en biedt een handreiking aan om gezamenlijk met elkaar de beginfase door te gaan. Het traject bestaat uit minimaal tien PLG-ontmoetingen (bijeenkomsten) die worden doorlopen onder leiding van een ervaren PLG-begeleider. Het is mogelijk om coaching, supervisie of begeleiding te combineren met dit trainingspakket. 

Onze expertise

Voor het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Den Haag ontwikkelde Bob Blinkhof als onderwijsadviseur in samenwerking met een aantal collega’s een heel bruikbare structuur voor een Professionele Leergemeenschap, waarbij collega’s met elkaar aan de slag gingen om antwoorden te vinden vanuit de juiste en urgente vraagstukken van de organisatie. Dit heeft het nodige enthousiasme en plezier in het team van het samenwerkingsverband losgemaakt! 

Het is nu ook mogelijk om dit traject in te zetten binnen jóuw school- of onderwijsorganisatie! Neem gerust contact met ons op, om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te gaan.