Werkwijze

Werkwijze

Onze trajecten van (psychologische) coaching kennen – anders dan de trainingen die we aanbieden – een individueel karakter en zijn niet alleen gericht op het leren kennen van je wensen, klachten, problemen of doelen, maar ook op het leren kennen van jou als persoon.

Ieder traject kan zowel op locatie als digitaal (‘op afstand’) plaatsvinden. De frequentie van de ontmoetingen is afhankelijk van de wens(en) van degene die de coaching aanvraagt, maar ook van de hulpvraag, of hulpvragen, die worden door hem, haar of de gender-neutrale ander worden ingebracht. De afstand, frequentie, duur en kosten brengen we altijd vooraf met elkaar in kaart, zodat het vooraf voor alle betrokkenen helder en duidelijk is wat er te verwachten is. 

Ieder traject begint met een kennismakingsgesprek om te kijken of er wederzijds vertrouwen aanwezig is. Twee belangrijke vragen die we eerst met elkaar hebben te verkennen, zijn: 

Is deze route passend?
En: Is het mogelijk?