Trainingen voor het PO

Trainingen voor het PO

Binnen Bob Blinkhof Coaching hebben we een uitgebreide kennis over en veel ervaring met het primair onderwijs. Bob heeft ervaring als leerkracht op diverse scholen in Den Haag, is daarnaast vakbekwaam schoolleider en een ervaren onderwijsadviseur bij het Haagse samenwerkingsverband voor Passend Primair Onderwijs. Zijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van (brede) school- en teamontwikkeling, communicatie, Rots en Water en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In onze trainingen werken we waar nodig samen met allerlei trainers en deskundigen uit zowel het onderwijs als de jeugdzorg, dus we zijn in staat om een zeer brede range aan trainingen te verzorgen of op maat te ontwikkelen: je kunt hierbij aan zaken denken als effectiever communiceren, omgaan met weerstand, onze populaire training over kindgesprekken en (of in combinatie met) het vergroten van eigenaarschap, maar we kunnen je ook van dienst zijn door de ondersteuningsstructuur van je school in kaart te brengen (o.a. het schoolondersteuningsprofiel) en werken aan lerende systemen, zoals de PLG in je schoolomgeving (zie hiervoor ook deze pagina). 

Onze onderwijstrainingen

Hieronder vind je een overzicht van een aantal van onze trainingen die we hebben georganiseerd en ontwikkeld: de training kindgesprekken en de door Bob ontwikkelde bijeenkomsten voor het komen tot een in de school breed gedragen schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarbij hier met breed wordt gezien als gedragen door alle betrokkenen, namelijk: de ‘leerkracht, ouders, leerlingen en intern begeleiders’. Neem bij vragen, boekingen of het samen ontwikkelen van een training dat past bij het vraagstuk of doel dat aansluit bij uw school gerust contact met ons op.

'Dynamisch, fris, inspirerend, met humor en toch een wijs verhaal met diep doorleefde onderwijservaringen. Dat is hoe ik de training van Bob Blinkhof wil beschrijven voor iedereen.'
Zehra Beder
Leerkracht en rekencoördinator

Kindgesprekken voeren

De training kindgesprekken is altijd een groot succes, voor leerkrachten, ouders en kindernen zelf! De uitspraak die bij deze hele training leidend is, is in feite die van Gandhi (1869-1948). In het Engels zei hij ooit: Whatever you do for me, but without me, you do against me. In het Nederlands kun je dat eigenlijk niet zo mooi zeggen; het brengt vooral tot diepe uitdrukking dat gesprekken die achter je rug om zogenaamd ‘voor’ jou gevoerd worden, eigenlijk helemaal niet zo ‘jouw gesprekken’ zijn. En waarbij het maar de vraag blijft of jouw eigen verlangens, doelen of zorgen wel écht op tafel komen. Of dit gesprek een voor jou passend antwoord oplevert. 

Binnen de basisscholen is – en dit zeggen we overigens zonder dat we er een verwijt van willen maken, – dit soort van gebeurtenissen nog dikwijls van toepassing, al zien we ook wel veranderingen optreden waarbij er start- en oudergesprekken samen met het kind worden georganiseerd. 
    Maar hoe vaak zit het kind in een zorgoverleg aan tafel, waarbij het mag meedenken over de ondersteuning die het zal krijgen bij zijn of haar eigen problemen? Dit zou natuurlijk al mooi zijn, maar het kan nog intensiever. Vaak nog een brug te ver is deze vraag: wanneer mag het kind aan een leerkracht zeggen waarin de leerkracht zelf zich nog mogelijk zou kunnen ontwikkelen om beter op de behoefte van het kind aan te sluiten? 

We zijn het, wanneer we als onderwijsmensen met elkaar praten, meestal wel snel met elkaar eens dat het belangrijk is dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, dat ze kunnen aangeven wat ze nodig hebben en wij daar meer rekening mee kunnen houden en dat het leuker werken is als het kind in kwestie gemotiveerd en betrokken is bij wat er in de klas gebeurt. Maar hoe bereik je dit? Hoe kun je het kind meenemen? Wat zijn effectieve manieren om met het kind in gesprek te gaan? Dat leer jij, of leren jouw leerkrachten, via deze training.  

'Wat je vóór me doet, maar zonder mij, doe je tegen mij.'
Mahatma Gandhi
(1869-1948)

Congruent, open en eerlijk communiceren

Deze training in kindgesprekken is een open en eerlijke training. Of, beter gezegd, een congruente. We houden onszelf hierbij aan bovenstaand motto van Gandhi. De bedoeling is dat leerkrachten vaardiger en beter worden in het voeren van het gesprek met een leerling. Wat we bij deze training dus altijd doen is zowel de leerlingen als de leerkracht betrekken bij de training en luisteren naar beide partijen. Dit betekent dat onze trainer altijd eerst met kinderen in gesprek gaat over wat zij belangrijk vinden in een gesprek (meestal is dit een groep 7 of groep 8). Deze groep van kinderen wordt vervolgens gevraagd om mee te helpen tijdens een studiedag op school, waarbij de kinderen degenen zijn die indirect de lesstof voor de leerkracht verzorgen en ook het oefenmateriaal zijn. 

Na een introductie op het thema en een verdieping in de literatuur, oftewel ‘de ophalen van voorkennis- en instructiefase’, gaan de leerkrachten in de verwerkingsfase aan de slag en met de kinderen in gesprek. Aan het eind van de training geven de kinderen feedback aan hun gesprekspartners. Spannend voor beide partijen?! Best wel! Gericht op groei, bloei en snoei?! Dat zeker! 

Resultaat?! Gegarandeerd! 

Wat we veel hebben gehoord van ouders en leerlingen is dat ze eindelijk zien dat een studiedag écht een studiedag is, en geen vrije dag voor de leraren. Dat ze zich echt betrokken hebben gevoeld en dat kinderen thuis aangaven ook na afloop van de training lekkerder in hun vel te zitten. 

Achtergrond bij de kindgesprekken

We werken in deze training vanuit de achtergrond van Martine Delfos en het boek Luister je wel naar míj? dat door haar is geschreven. Het boek legt uit hoe je als professional op de beste manier met kinderen in gesprek kunt gaan. Dat is nodig, want kindgesprekken zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs en belangrijk voor het zelf-ontdekkend leren, eigenaarschap, het ontwikkelen van executieve functies, het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en het afstemmen op onderwijsbehoeften. Twee jaar geleden is voor de eerste keer een zeer succesvolle training georganiseerd waarin Bob de belangrijkste technieken uitlegt, voordoet en leerkrachten zelf aan de slag gaan met het opdoen van succeservaringen.

Doel
Aan het eind van de training kunnen leerkrachten vertellen wat 
volgens Martine Delfos de basiselementen van goede kindcommunicatie zijn (te weten: open gespreksvoering, empathisch vermogen, aanmoedigend luisteren) en kunnen ze hun eigen gespreksvoering afstemmen op het niveau, tempo en het vermogen van het kind. Het is tevens mogelijk om deze training te laten samengaan met video-interactiebegeleiding.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

'' ''Bob gaat ervan uit dat de leerling expert is op het gebied van zichzelf. Dit betekende voor zijn onderwijspraktijk dat de leerlingen mede bepalen wat goed voor hen was en wat zij nodig hadden. Hij liet de leerlingen hun eigen lijnen uitzetten en stond als een coach naast ze om ze te begeleiden waar nodig, maar altijd om ze te stimuleren. Daarnaast kon hij, als de situatie daarom vroeg, razendsnel even ‘boven de groep’ gaan staan om met een, vaak vindingrijke, interventie de klas weer op het beoogde pad te zetten. Het is voor mij zeer duidelijk dat hij niet alleen zegt dat hij leerlingen serieus neemt, maar dat hij dit ook daadwerkelijk doet.
Bob bezit het talent om kinderen het gevoel te geven dat hij méér vertrouwen in hen heeft dan in zichzelf. Wellicht was dat ook wel het geval. Het maakt in ieder geval dat zijn leerlingen niet alleen een groot gevoel van verantwoordelijkheid (voor zichzelf, elkaar, hun omgeving en voor zowel hun individuele als het groepsleerproces) en een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelden, maar ook dat ze zín hadden om te leren. Voor mij is ook dit een voorbeeld van het feit dat Bob niet slechts een visie heeft, maar deze zelf is. Hij begrijpt dat een kind zo veel meer is dan slechts een leerling en de ‘verplichte’ wijze van analyseren doet daar in zijn ogen geen recht aan. De wijze waarop hij ieder kind in beeld had, kan mijns inziens nooit bereikt worden met de standaardwijze van analyseren. Ook hierin loopt hij voorop.'

Jos Settels
Orthopedagoog