Tarieven

Tarieven

Zoals beschreven is iedere training weer anders en vertrekken we vanuit het principe van maatwerk. Dit betekent dat we altijd met de opdrachtgever voor een training in gesprek gaan over de te behalen doelen, de context waarbinnen de training wordt georganiseerd, het aantal bijeenkomsten en deelnemers. Op basis hiervan wordt er een offerte aan de opdrachtgever voorgelegd. Voor het voeren van het verkennende gesprek worden nooit kosten in rekening gebracht.

'De uitwerking van onze studiemiddag was perfect.
Volgens mij is iedereen met energie en enthousiasme het schooljaar weer gestart. Top!'
Eefje van der Klauw
Orthopedagoog en beleidsmedewerker Passend Onderwijs

Psychologische trainingen

Op dit moment maken we nog in onze trainingen nog onderscheid tussen de trainingen die we organiseren in het (basis)onderwijs en dat wat we de  psychologische trainingen noemen (Vrienden worden met jezelf). Deze psychologische training bevindt zich nog in een testfase: we werken dus alleen nog maar met testgroepen. Dit betekent dat tot nader order voor deze trainingen nog met een lager tarief per ontmoeting wordt gewerkt.